top of page

Miljöpolicy

Städkraft ska aktivt verka för och bidra till en ständigt förbättrad miljö. Detta ska ske genom att Städkraft ska erbjuda och driva städverksamhet på ett sådant sätt att miljön påverkas så lite som möjligt.

Miljöanpassade produkter

Eftersom den största miljöpåverkan i vår verksamhet kommer från kemikalieanvändning så har vi satt som krav att alla kemikalier vi använder är miljömärkta med Bra miljöval, EU-blomman, Svanen. I daglig städning, storstädning och golvvård används enbart kemikalier som är Bra miljöval, EU-blomman eller Svanen märkta. Våra dammsugare är utrustade med HEPA-filter.

clean-571679_1920.jpg
rawfilm-616049-unsplash.jpg

Kemikalie- och vattenförbrukning

Vi arbetar med torra städmetoder där kemikalie- och vattenförbrukning låg för att minimera fotavtrycket.

Yttersta ansvar

Vi har det övergripande ansvaret för att utvecklingen och styrningen av miljöarbetet sker i enlighet med miljöpolicyn och miljörutinerna. Vi håller oss à jour med utvecklingen av nya produkter och system samt se till att förbättra miljöarbetet i verksamheten.

bottom of page