top of page

Kvalitetspolicy

Vi är lyhörda för våra kunders krav och förväntningar, vi har även en aktiv ledning som skapar förutsättningar för kvalitetsarbete i organisationen.

Kvalitetsmål

Vår målsättning är att aktivt bidra till att skapa en välskött inre miljö samt att bibehålla värdet på fastigheterna genom ett väl planerat och genomfört städunderhåll. Före uppstart kommer Städkraft att gå igenom kvalitetsmålen, d.v.s. vad som ska uppnås och hur vi mäter detta via våra egenkontrollen.

verne-ho-26443-unsplash.jpg
Kvinna Cleaning Furniture

Våra medarbetare

Vi arbetar med att utbilda våra medarbetare så att de ska klara av att leverera såväl teknisk kvalitet som servicekvalitet till våra kunder. I våra kvalitetsmätningar får såväl arbetsledarna som lokalvårdana höga betyg när det gäller både service och städkvalitet.

Varför ska ni välja Städkraft?

Städkraft arbetar systematiskt för att uppnå våra mål och där den absoluta målsättningen är att få Er som kund mycket nöjd med vår arbetsinsats. Vi har sedan vi startade bolaget behållit över 90% av våra kunder på grund av vår höga service och kvalitetsnivå.

bottom of page